Velkommen

til

ADVOKATENE AARNES,GAVLE & TELNES

Kontorfellesskap

Vi driver alminnelig advokatpraksis i Bø i Telemark.

Kontoret ligger i Bøgata 52, 2. etg. ( over Akademika Bokhandel, inngang fra sydsiden)

Virksomheten er godkjent av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og advokatene har medlemskap i Advokatforeningen. Advokat Aarnes er også tilsluttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Det er tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret i foreningens forsikringsordning i CHARTIS Hvis man vil klage på advokattjenester finnes informasjon om dette på advokatforeningens nettside www.advokatenhjelperdeg.no

Har du noen spørsmål? Ta kontakt!

Kontortid: 0800 - 1600 (eller etter avtale)
Telefoner:
Aarnes: 952 04 783

Gavle : 951 76 611

Telnes : 916 86 905

E-poster:haarnes@online.no

a.gavle@online.no

advtel@online.no

Web-side: advokat-aarnes.no