Strafferett

Forsvarer i straffesaker.

Bistandsadvokat etter oppnevning av retten.