Våre produkter:

Timepris for fritt rettsråd er p.t. 965,- .

Om vilkår for å få fritt rettsråd/fri sakførsel er det utfyllende opplysninger på www.rettsrad.no.

I saker der det er dekning over klientens egen rettshjelpforsikring er egenandelen vanligvis kr. 4.000,- + 20 % av overskytende inntil kr. 80.000,-.Erstatningen omfatter egne omkostninger + rettsgebyr i tingretten.

Ordinær timepris der det ikke kan ytes fritt rettsråd er fra kr. 1000,- til kr. 1.500,-.+ mva.

Oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom: Normalt kr. 12.000,- + mva

Advokatbistand ytes som rådgivning eller som bistand som prosessfullmektig i retten.

1. gangs konsultasjon inntil 1/2 t for å avklare om man trenger bistand er vanligvis gratis.

Representant for Protector Eierskifteforsikring.