Informasjon om oss:

ADVOKAT HELGE AARNES:

 • Juridisk embetseksamen Oslo 1972
 • Dommerfullmektig i Porsgrunn og senere politifullmektig på Notodden.
 • Advokatpraksis i Bø i Telemark siden 1978.

ADVOKAT ARNE GAVLE:

 • Juridisk embetseksamen Oslo 1992
 • Reg.revisoreksamen, 1989.
 • Praksis fra lederstillinger i bank, forsikring og industri.

ADVOKAT IRINA TELNES

 • Juridisk embetseksamen Oslo 2000.
 • Praksis fra Oslo kommune og Statens Vegvesen
 • Advokatfullmektig 2012 - 2016 hos adv. Aarnes(egen advokatpraksis fra 1/10 2016)

VI BISTÅR MED BL.A.

 • Fast eiendom. Odelsrett
 • Jordskifte.
 • Bygge- og reguleringssaker
 • Arv og skifte/generasjonsskifte
 • Bobestyrer av offentlige og private skifteoppgjør.
 • Testament
 • Eiendomsomsetning
 • Oppgjørsoppdrag i f.b.m. salg/kjøp av fast eiendom
 • Erstatning vedr. mangler v. fast eiendom
 • Konkurs og dekninig
 • Strafferett